Hotline
097 1188 308 - 091 8989 896
Viet Nam England
  • Du học Nhật Bản - Đại học Y Asahikawwa

    Trường đại học Y Asahikawa được thành lập là tiền thân của trường Cao đẳng Y Karahuto 1943. Năm 1973, trường Cao đẳng Y tế Asahikawa được thành lập. Lúc đầu, trường chỉ có một bộ phận là Y học. AMU di chuyển vào khuôn viên ban đầu của nó vào năm 1975. Trong năm 1996, Sở Khoa học Điều dưỡng được thành lập và trong năm 2010, trường được đổi tên thành Đại học Y Asahikawa.