Hotline
097 1188 308 - 091 8989 896
Viet Nam England
  • TÌM HIỂU HỆ THỐNG GIÁO DỤC MỸ
    Nhắc đến Mỹ, chúng ta hình dung ngay đến một  siêu cường trên thế giới với một nền kinh tế phát triển và tầm ảnh hưởng rộng lớn trên phạm vi toàn cầu. Đồng thời, đất nước Mỹ cũng gắn liền với những danh tiếng về các thành tựu trí tuệ được cả thế giới công nhận. Để tạo nên những thành quả như ngày hôm nay, hệ thống giáo dục tiên tiến của Mỹ là một nhân tố vô cùng quan trọng. Mỹ cung cấp cho sinh viên quốc tế một sự lựa chọn học tập đa dạng nhất. Hệ thống giáo dục Mỹ yêu cầu học sinh phải hoàn tất 12 năm học tiểu học và trung học trước khi bước vào chương trình Đại học.